Младост резиденс 2 – Етаж 3

Младост резиденс 2 – Етаж 3
Апартамент 15, вх. А - Свободен Апартамент 16, вх. А - Свободен Апартамент 17, вх. А - Продаден Апартамент 18, вх. А - Свободен Апартамент 19, вх. А - Свободен Апартамент 20, вх. А - Продаден Апартамент 13, вх. Б - Свободен Апартамент 14, вх. Б - Продаден Апартамент 15, вх. Б - Свободен Апартамент 16, вх. Б - Продаден

Апартамент 17, вх. А - Продаден

Апартамент 20, вх. А - Продаден

Апартамент 14, вх. Б - Продаден

Апартамент 16, вх. Б - Продаден