Младост резиденс 2 – Етаж 4

Младост резиденс 2 – Етаж 4
Апартамент 21, вх. А - Свободен Апартамент 22, вх. А - Продаден Апартамент 23, вх. А - Продаден Апартамент 24, вх. А - Продаден Апартамент 25, вх. А - Продаден Апартамент 26, вх. А - Свободен Апартамент 17, вх. Б - Продаден Апартамент 18, вх. Б - Свободен Апартамент 19, вх. Б - Продаден Апартамент 20, вх. Б - Свободен

Апартамент 22, вх. А - Продаден

Апартамент 23, вх. А - Продаден

Апартамент 24, вх. А - Продаден

Апартамент 25, вх. А - Продаден

Апартамент 17, вх. Б - Продаден

Апартамент 19, вх. Б - Продаден