Младост резиденс 2 – Етаж 4

Младост резиденс 2 – Етаж 4
Апартамент 21, вх. А - Свободен Апартамент 22, вх. А - Резервиран Апартамент 23, вх. А - Свободен Апартамент 24, вх. А - Свободен Апартамент 25, вх. А - Свободен Апартамент 26, вх. А - Свободен Апартамент 17, вх. Б - Капариран Апартамент 18, вх. Б - Свободен Апартамент 19, вх. Б - Свободен Апартамент 20, вх. Б - Свободен

Апартамент 22, вх. А - Резервиран

Апартамент 17, вх. Б - Капариран