Младост резиденс 2 – Партер

Младост резиденс 2 – Партер
Паркомясто 01 - Свободно Паркомясто 02 - Свободно Паркомясто 03 - Капарирано Паркомясто 04 - Свободно Паркомясто 05 - Свободно Паркомясто 06 - Свободно Паркомясто 07 - Свободно Паркомясто 08 - Свободно Паркомясто 09 - Свободно Паркомясто 10 - Свободно Паркомясто 11 - Свободно Паркомясто 12 - Свободно Паркомясто 13 - Свободно Паркомясто 14 - Свободно Паркомясто 15 - Свободно Паркомясто 16 - Свободно Паркомясто 17 - Продадено Паркомясто 18 - Свободно Паркомясто 19 - Свободно Паркомясто 20 - Свободно Паркомясто 21 - Свободно Паркомясто 27 - Свободно Паркомясто 22 - Продадено Паркомясто 23 - Свободно Паркомясто 24 - Свободно Паркомясто 25 - Свободно Паркомясто 26 - Свободно Паркомясто 28 - Капарирано Паркомясто 29 - Свободно Паркомясто 30 - Свободно Офис 01, вх. А - Свободен Офис 02, вх. А - Свободен Офис 03, вх. А - Свободен Обект за обслужваща дейност 01, вх. А - Свободен Обект за обслужваща дейност 02, вх. А - Свободен Жилище за хора с увреждания 01, вх. Б - Свободно Обект за обслужваща дейност 02, вх. Б - Свободен Обект за обслужваща дейност 03, вх. Б - Свободен Обект за обслужваща дейност 04, вх. Б - Свободен

Паркомясто 01 - Свободно

Паркомясто 02 - Свободно

Паркомясто 03 - Капарирано

Паркомясто 04 - Свободно

Паркомясто 05 - Свободно

Паркомясто 06 - Свободно

Паркомясто 07 - Свободно

Паркомясто 08 - Свободно

Паркомясто 09 - Свободно

Паркомясто 10 - Свободно

Паркомясто 11 - Свободно

Паркомясто 12 - Свободно

Паркомясто 13 - Свободно

Паркомясто 14 - Свободно

Паркомясто 15 - Свободно

Паркомясто 16 - Свободно

Паркомясто 17 - Продадено

Паркомясто 18 - Свободно

Паркомясто 19 - Свободно

Паркомясто 20 - Свободно

Паркомясто 21 - Свободно

Паркомясто 27 - Свободно

Паркомясто 22 - Продадено

Паркомясто 23 - Свободно

Паркомясто 24 - Свободно

Паркомясто 25 - Свободно

Паркомясто 26 - Свободно

Паркомясто 28 - Капарирано

Паркомясто 29 - Свободно

Паркомясто 30 - Свободно